Meer actuele projecten:

- Nieuwbouw woning te Gaastmeer
- Renovatie 4 woningen te Workum
- Verbouw en renovatie boerderij te Molkwerum
- Uitbreiding bedrijfsruimte Blooming te Lemmer
- Uitbreiding woning te Mirns
- Funderingswerk dierenkennel te Schagen
- Nieuwbouw woning te Bakhuizen
- Onderhouds- en mutatiewerk Lyaemer Wonen te Lemmer
- Groot onderhoud 75 woningen te Warns/Hemelum/Molkwerum/Hindeloopen
- Funderingsherstel te Laaxum
- Renovatie woning te Warns
- Renovatie 14 woningen te Sloten
- Uitbreiding woning te Workum
- Uitbreiding woning te Warns